EĞİTİM VE FARKINDALIK

Ağaç Nedir? Faydaları Nelerdir?

Ağacın Bakımı

Ağacın Sulanması

Toprak Seçimi

İnsanın Soluduğu Oksijen Miktarı

Ağacın Sağladığı Oksijen Miktarı

Su Kaynaklarının Korunması

Erezyonun Engellenmesi

Mavi Ladin

Yayılıcı Bitkiler

Neden Ahşap?

Ormanlarımız

Geri Dönüşüm

Makalelerimiz

 

 

 

 

FAYDALI BİLGİLER

TASARRUF EN KOLAY KAZANÇTIR

SONBAHAR DA AĞAÇLARDAN DÖKÜLEN KURU DAL VE YAPRAKLAR İLE BUDANAN DALLARI TOPRAKLA BULUŞTURARAK TOPRAĞI ZENGİNLEŞTİRELİM

"Her Atık Bir Hammadde"

Geri Dönüşümlü Ambalajlar Kullanalım

Dünyadaki Su Rezervleri Gün Geçtikçe Azalıyor Su Tasarrufuna Azami Özen Gösterelim

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MAKALELERİMİZ

Kurucumuz ve Başkanımız Sn. Aydın CÖMERT' in yazdığı çeşitli yayın organlarında yayınlanan,

"Enerji Ormanları ve Biyokütleler" konulu makalemiz.

Enerji Sorununa Yeni Farklı bir Çözüm

ENERJİ KAYNAĞI OLARAK BİYOKÜTLE VE ENERJİ ORMANLARI
Enerji Ormanları ve Odunsu biyokütleler !
Bizden, ekonomik, çevreci !
 
Son 10 yıla bakarsak dünyada ve Türkiyemizde bir dolu sorun yanında enerji, çevre ve istihdam sorunlarının öne çıktığını görüyoruz. Bu bağlamda en çok konuşulanlar ise global ısınma, sera etkisi,  çölleşme,  yenilenebilirlik, sürdürülebilirlik, farkındalık,  yerel kaynaklar, bağımlılık, fakirlik ve ekonomidir.

Dünya’da ve Türkiye’de artan enerji ihtiyacı  ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan (doğal gaz kömür ve petrolden ) sağlanmaktadır. Bunun sonucu olarak da atmosferdeki karbon salınımı sürekli  artmakta sera etkisi ,  kuraklık ve çölleşmeye doğru gidilmektedir. Üstelik enerji  konusunda ülkemiz bağımlı hale gelmiştir.

Fosil yakıtlardan çıkan  zararlı gazlar aynı zamanda asit yağmurları ile ormanlarımızı ve topraklarımızı tahrip etmektedirler.  Hidro karbonların kanserojen olduğu da çok önemli bir başka gerçektir.

Tüm dünya ; karbon salınımını azaltmak için tasarruf , yalıtım konularına önem vermek yanında , yenilenebilir enerji kaynaklarına  (rüzgar , güneş  hidrolik , jeotermal ve dalga enerjisi yanında) biyokütlelere  yönelmektedir. ayrıca KYOTO protokolu gibi anlaşmalar  ile  karbon salınımını 2012 yılına kadar % 5.2 azaltmayı AMAÇLAMAKTADIRLAR.  Ülkemizde KYOTO protokoluna taraf olmuştur ve imzalamıştır .

Bu kapsamda karbon salınımını düşüremeyen ülkeler ve firmalar düşürenlere karbon vergisi – cezası ödeyeceklerdir.  Dünyada bu anlamda karbon ticareti de başlamıştır.

 

Sibirya, Çin, Güney Afrika Orta Asya Cezayir ve Ortadoğu’dan doğalgaz , kömür , petrol ithal eden ve yüksek maliyetlere katlanan ülkemizin en büyük dış ticaret açığı enerjiden kaynaklanmaktadır. Bu yazımızda Gelişmiş ülkelerin  bir kaç on yıldır artan miktarlarda kullandığı  ancak ülkemiz için elimizin altında ama çok da farkında olmadığımız bir enerji kaynağını odunsu biyokütleleri Türkiyemizde de kullanmamız gereğini vurgulayacağız.

Bu enerji kaynağı odunsu biyokütle dediğimiz odunlar ve odunsu atıklardan elde edilen yakıtlardır. Bunlar şu anda  mevcut  ormanlarımızdan sağlanmakta ve verimsizce yakılarak kullanılmakta ve hatta bir bölümü yasa dışı yollarla kesilerek temin edildiğinden orman varlığımıza da kalıcı zarar vermektedir.

Boş topraklarımıza ağaç dikmediğimizde en devasa enerji kaynağı olan GÜNEŞ topraklarımızı yakmakta, kurutmakta, bitki, hayvan ve bakterilerin yaşam alanları yok ettiği  gibi  topraklarımız rüzgar ve sellerle erozyona maruz kalmaktadır. Ama ağaç diktiğimizde bu en ucuz enerji kaynağı bize doğanın nimetlerini sunmakta olağan üstü cömerttir.

ENERJİ  ORMANLARI

Odun ve odunsu biyo kütleler   yenilebilir enerji kaynaklarından sayılmaktadır.

Tarım yapılmayan topraklarda yöresel, hızlı büyüyen, kuraklığa dayanıklı  ağaçlarla yakacak odunu elde etmek için yapılan idare ömrü belirli ve planlı  Ağaç toplulukları - plantasyonlardır. Bazı ülkelerde bir çeşit  odun tarımı olarak yapılmaktadır. İdari ömrüne uygun bölümler halinde her yıl kesilerek enerji , ısınma ve pişirme amaçlı  ham madde olarak kullanılırlar. İdari ömrü sonunda her yıl kesilen ağaçlar tekrar büyüyüp kesilebilir hale geldiklerinden sürdürülebilir ve çok amaçlıdırlar.

Burada dikkat edilmesi gereken konu bu ağaçlandırma çalışmalarının boş arazilerde yapılarak yeni ve sürdürülebilir ormanların  sıfırdan tesis edilmesidir. Yani orman varlığımızın arttırılarak – üreterek tüketmek – planlı kesip yakıt elde edilmesi prensibine göre yapılmasıdır.

Enerji ormanarı tesisi işi tamamen ulusal kaynaklara dayanan  yabancı hiçbir bilgi, teknoloji ,know-how, teçhizat, yer, sermaye gerektirmeyen tamamında yerel imkanlarla yapılabilecek en önemli projelerden biri olup vakit kaybetmeden uygulanabilir dir.

 

Ülkemizde   bu konular da ciddi çalışmalar yapan değerli bilim adamları olmasına rağmen uygulamada çok bir ilerleme kaydedilememiştir.

 

Oysa Uluslar arası anlaşmalara göre de bir zorunluluktur, global ısınma, enerji açmazı, dış ticaret açığı , istihdam , kırsal kalkınma ve hava kirliliğine de bir çözümdür.

Tüm gelişmiş ülkeler enerji ormanları konusunda  birkaç on yıldır ciddi ilerlemeler kaydetmiştir. Bu ülkeler Türkiye coğrafyasının birbuçuk katı büyüklüğünde enerji ormanı tesis etmeyi programlarına almışlardır. Daha da ileri gidildiğinde örneğin Kanada coğrafi konumunun da getirdiği avantaj ile 2050 yılında toplam elektrik enerji ihtiyacının % 50 sini enerji ormanlarından elde edileceği  odunsu yakıtlarla çalıştıracağı buhar türbinleri ile karşılamayı hedef almıştır.

Ülkemizde enerji ormanları yapılabilir mi ? Sürdürülebilir mi ?

Özel olarak yerelinde yapıldığında odun ve odunsu biyokütle en ucuz ısınma ve pişirme enerji kaynağıdır.
Tespit edilebilen Fransada 14  ve Amerikada 21 odun sobası ve şömine üreten fabrika ve paralelinde bir dolu atölye olduğunu düşünürsek konunun ne kadar önemli ve güncel olduğu anlaşılabilir.

Ekilebilir dikilebilir alanlarının % 34 ü boş olan ülkemizde, mevcut ağaç ve iklim çeşitliliğimizle , % 20 lere varan işsizlikle ,devletimizin konuya ayırabileceği hazır altyapı , konuya vakıf bilim adamları ile ve yerel dinamiklerimizle EVET yapılabilir ve sürdürülebilirdir.

Enerji ormanları yapıldığında ağaçlar havadaki karbondioksit i alırlar , topraktan aldıkları su ve güneş ışığı etkisi ile fotosentez yaparak karbonu depolayıp doğaya bizlere oksijen verirler.
Karbonun depolanması ağacın büyümesi demektir.

açlardan elde ettiğimiz Odunsu Enerji Kaynakları –  Biyokütleler – Yakıt olarak kullanıldığında  ;

 1. Çevre dostu olup, karbon dönüşümünü tamamlarlar.
 2. Küresel ısınmaya çözümdür . Doğadan zaten aldıkları karbondioksidi verirler.
 3. Yok denecek kadar az zararlı gaz salgılamaktadırlar .
 4. Yenilenebilir ve Sürdürülebilir enerji kaynaklarıdır.
 5. Ekonomiktir .
 6. Kırsal kalkınma modelidir .
 7. Eğitim ve rehabilitasyon aracıdır.
 8. Külü kömüre göre en çok  beşte bir  oranındadır ve gübre olarak kullanılabilmektedir.
 9. İstihdam yönü ile sosyal bir projedir yeni bir sektör olacaktır.
 10. Üretim ve disiplin odaklıdır
 11. Farkındalık projesidir.
 12. Toprağı korur ve zenginleştirir.
 13. Eko sisteme katkıdır .Biyolojik çeşitliliği sağlar.
 14. şa Bağımlı olmadığımız yerel bir enerji kaynağıdır.
 15. Yöresel olarak her yerde yapılabilir .
 16. İklimi yumuşatır
 17. Suyumuzu  tutar ve temizler
 18. Havamızı temizler ,tozu tutar
 19. Peyzaj  - görsel - değeri vardır.
 20. Bu kapsamda oluşacak bilinçle Atık biyokütlelerin ormanlardan toplanarak değerlendirilmesi orman yangın riskini de azaltacaktır.

 

DAHA FAZLA GEÇ KALMADAN  !
YEREL KAYNAKLARIMIZA DÖNMELİ , ÇÖZÜMÜ KENDİZDE , ÜLKEMİZDE ARAMALIYIZ. Çünkü mucize yoktur.

DOĞADA İHTİYACIMIZ OLAN HER ŞEY VARDIR YETERKİ KULLANMASINI BİLELİM İSTEYELİM  KOLAYA KAÇMAMAK KAYDI İLE. ORMANLARIMIZ HER YIL BİZLERE % 5 ORANINDA BİYO KÜTLE ATIKLA BÜYÜK BİR İMKAN DA SUNMAKTADIR. – HER ATIK BİR HAMMADDE – prensibi ile değerlendirelim.

DOĞANIN BİZE VERDİKLERİ , BİZLERİN TOPRAĞA GERİ VERME ZAMANI GELMİŞR. DİKELİM ÜRETEREK TÜKETELİM. YEREL ÇÖZÜMLERE ÖNEM VERELİM.

Enerji ormanları çok amaçlı ve yönlü getirileri ile özellikle enerji açısından dışa bağımlı ülkemizde tamamen ulusal ve yerel imkanlarla yapılabilir , sürdürülebilir olup aynı zamanda çocuklarımız torunlarımız ve geleceğimiz için bir zorunluluktur.

İnanıyoruz ki TÜM OKUYANLAR  bu farkındalık ile bu konunun her platforma konuşulup tartışılmasını, uygulanmasını sağlayacak girişimlerde bulunacaklardır.

 

UNUTMAYALIM Kİ

AÇ YOKSA HAYAT YOKTUR !

Aydın Cömert  COPYRIGHT © En Yeşil Ankara Derneği - En Yeşil Türkiyem Büyük Projesi www.enyesilankara.org  Nisan 2010

Aydın Cömert
Başkan

 
Copyright © enyesilankara.org Tüm hakkı saklıdır.